Kabbala studeren

Kabbala studeren

Het staat iedereen vrij om individueel Kabbala te studeren. Kabbalisten hebben echter altijd in groepen Kabbala gestudeerd. Het studeren in een groep zorgt ervoor dat het opnemen en bevatten van de stof vele malen sneller gaat. Kabbala Online biedt dit online platform aan iedereen aan die zich wilt verdiepen in Kabbala. Waarvoor specifiek het forum ingericht is om, naast het stellen van vragen en voeren van discussies, ook de mogelijkheid te bieden om een groep samen te stellen.

In het bijzonder is te benoemen dat mensen die met de brandende levensvragen rondlopen, als “Waarom besta ik?” of “Wat is het doel van het leven?”, de Kabbala uitermate geschikt is. Van iemand die deze vragen bij zich draagt wordt gezegd dat zij een punt in het hart hebben (Nekoeda sheBaLev). Feitelijk is deze persoon al ontvankelijk voor het inzicht dat Kabbala zal geven.

Studiemethode

Het studeren van Kabbala gaat op basis van twee richtingen. Binnen de Kabbala noemen we dat van Boven naar beneden en van beneden naar Boven. Oftewel, een deel van de te studeren teksten beschrijft de causale ontwikkeling van de geestelijke werelden van Boven naar beneden. Daarbij moet u denken aan de boeken, Talmud Eser haSefirot of de Inleiding tot de Wijsheid Kabbala. Het andere deel van de teksten spreekt de lezer zelf aan en hoe deze zich in relatie tot het geestelijk verhoudt, van beneden naar Boven dus. Daarbij moet u denken aan Shamati of Dargot- en Slaveej Sulaam.

Voor het studeren van Kabbala is het voor het verkrijgen van inzicht in het geestelijke doorslaggevend beide soorten teksten te bestuderen.

Vertaalprincipes

Voor het vertalen van de kabbalistische teksten zijn een aantal principes opgesteld die Kabbala Online toepast, te weten:

1. Enkel de authentieke bronnen van de genoemde Kabbalisten worden gebruikt;
2. De vertaling van deze bronnen geschiedt vanuit het Hebreeuws naar het Engels en waar mogelijk vanuit het Engels naar het Nederlands. Engels is voor het Hebreeuws een geschiktere taal om naar te vertalen. De vertaling van het Engels naar het Nederlands is om de lezer tegemoet te komen die minder overweg kan met het Engels;
3. Zelfstandig naamwoorden kunnen fonetisch worden vertaald en zullen dan in een woordenlijst haar vertaling en betekenis vinden. Het gebruik van de woordenlijst draagt aanzienlijk bij aan het bevatten van de tekst. De lezer wordt dan immers begeleid om de betekenis van een woord te begrijpen in plaats van de letterlijke vertaling. Denk aan het woord Malchoet, wat letterlijk Koninkrijk betekend, maar waarmee in het algemeen de wens om te ontvangen wordt bedoeld.