Geschiedenis van Kabbala

Geschiedenis van Kabbala

Kabbala is in feite zo oud als de mensheid. De eerste bekende Kabbalist was echter Adam welke Raziël haMalach, De engel Raziël, schreef. Altijd heeft de mensheid over de millennia Kabbalisten voortgebracht, maar enkele Kabbalisten zijn ons bekend.

Na Adam is de volgende in lijn de Kabbalist Abraham. Abraham schreef Sefer Jetsiera (ספר יצירה‎), de Boek van de Schepping. Abraham werd in de tijd opgevolgd door Moshe, die de welbekende Torah schreef. In de tweede eeuw na het begin van onze jaartelling is de Zohar, als commentaar op onder meer de Torah, geschreven. De Zohar was echter pas in de dertiende eeuw ontdekt door Moshe de León, welke op zijn beurt de Zohar aan Rabbi Shimon bar Jochai toekende.

Na de ontdekking van de Zohar, ontstond met de komst van Itzhak Luria (ARI), de Luriaanse Kabbala. Feitelijk heeft de ARI door zijn begrip van de Zohar, de Zohar voor de mensheid geopend. Vóór zijn tijd werd de Zohar natuurlijk wel gelezen, maar niemand begreep de Zohar. Dit is ook de reden dat het Luriaanse Kabbala genoemd wordt, maar in geen manier zou dit betekenen dat het ‘andere’ Kabbala zou zijn. De ARI heeft naast de befaamde Etz Chaim, boom des levens, een achttal boeken voortgebracht, allen een ‘poort’ genoemd. Beter gezegd heeft zijn meest vooraanstaande leerling, Chaim Vital, de teksten op basis van de lessen van ARI geschreven, en zijn deze later tot boeken gebundeld.

Rabbi Jehoeda Ashlag

In opvolging van de ARI is Jehoeda Ashlag, bijnaam Baal haSoelaam, te vinden. Baal haSulaam heeft als enige de werken van de ARI, en de Zohar zelf, weten om te zetten naar boeken en artikelen die voor de leek te begrijpen zijn.

Zijn commentaar op de Zohar, genaamd haSulaam heeft hem zijn bijnaam opgeleverd. Naast dit commentaar is zijn één van zijn belangrijkste werken de Talmoed Eser Sefirot, Leer van de Tien Sefirot.

Rabbi Baruch Ashlag
Rabbi Baroech Ashlag

Het is 1954, het jaar waarin Jehoeda Ashlag overlijdt. In navolging van zijn erfenis vinden wij zijn zoon en voornaamste leerling, Baroech Ashlag (RABASH). Het is van hem dat we sinds de jaren negentig de erfenis van de authentieke Kabbala hebben ontvangen. Baroech Ashlag heeft naast allerlei artikelen de boeken Dargot– en Slaveej haSulaam geschreven.