Website online

Website online

Doel van de website is om de verspreiding van Kabbala te bevorderen, een omgeving te creëren om Kabbala te studeren, en om gelijkgestemden te ontmoeten

Etz Chaim

Etz Chaim

Primaire werk van Itzhak Luria (ARI) in het Hebreeuws

The beating of thoughts in a person

The beating of thoughts in a person

Artikel nr. 2 van het boek Dargot Sulam. Gaat in op de gedachten die iemand krijgt wanneer hij volhard en zijn Masach tracht vast te houden.