Definities

Definities

Op deze pagina zijn Kabbalistische concepten en definities en verzameld en uitgelegd. Zoveel mogelijk gebaseerd op de  definities uit Talmoed Eser haSfirotGebruik de uitleg op deze pagina om te begrijpen wat de authentieke bronnen uiteenzetten.

Tip: Plaats je cursor over een onderstreept woord om de directe vertaling daarvan te zien.

Tsiemtsoem
“Hij die zijn verlangen overwint. Met andere woorden, hij die zichzelf ervan weerhoudt om te ontvangen, en niet ontvangt ondanks het grote verlangen om te ontvangen, wordt beschouwt als het beperken (uitvoeren van een Tsiemtsoem) van zijn verlangen”
Bron: Talmoed Eser haSfirot, deel 1, hoofdstuk 1, Ohr Pnimie 40

Masach
Een Masach is een kracht van de Tsiemtsoem die ontwaakt in de Neetsal ten opzichte van het Ohr Eliejon. [De Masach] wilt [het Ohr Eliejon] stoppen om af te dalen naar Bchiena Dalet en wordt geactiveerd zodra het Licht Bchiena Dalet raakt. Wanneer het Licht [Bchiena Dalet] bereikt, stoot de Masach onmiddelijk [tegen] het Licht en duwt het [daarmee] terug. Deze kracht wordt Masach genoemd.

Je moet begrijpen wat in de Neetsal het verschil is tussen de Masach en de Tsiemtsoem: het zijn twee volledig afzonderlijke kwesties. De kracht van Tsiemtsoem die op Bchiena Dalet werd uitgevoerd is gericht op de Klie in de Neetsal, te weten: de wil om te ontvangen.

Dit houdt in dat vanwege het verlangen om de Tsoera gelijk te stellen met de Maatsiel, hij zich van het ontvangen onthield terwijl hij [wel] verlangde om te ontvangen. Dat komt omdat dat verlangen in hem, Bchiena Dalet genaamd, een overheersende kracht is die de Neetsal niet een beetje kan intrekken of verminderen. Hij kan echter voorkomen dat hij ontvangt, ondanks het grote verlangen daartoe.

Deze beperkende kracht wordt in de Neetsal altijd op Bchiena Dalet geplaatst, behalve wanneer deze een nieuw Licht aantrekt. In dat geval wordt hij aangezet om deze beperkende kracht, de Tsiemtsoem, in te trekken, waarna het verlangen naar het Ohr Eliejon in hem ontstaat en [bij] hem de kracht [ontstaat] om het Licht naar zichzelf toe te trekken.

Nu begint de Masach in de Neetsal te werken. Dit komt omdat [om het even] ieder verlangen [wel] het gehele Ohr Eliejon naar zich toe wilt trekken, zoals in het geval met Ejn Sof. [Dit komt] omdat het verlangen een overheersende kracht is die de Neetsal niet kan verminderen en waardoor het Licht afdaalt om Bchiena Dalet te vullen.

Op het moment dat het Licht Bchiena Dalet raakt, ontwaakt de Masach, stoot het Licht af en duwt het naar achteren. Als gevolg [hiervan] ontvangt hij alleen het Licht van [de] drie [eerste] Bchienot, maar niet het Licht van Bchiena Dalet.

Zoals blijkt werkt de Masach enkel op het moment dat het Licht afdaalt, en zoals uitgelegd nadat de Tsiemtsoem tijdelijk is herroepen om een ​​nieuw Licht aan te trekken. Inderdaad, het uitvoeren van de Tsiemtsoem en het onthouden van het ontvangen van Licht is [een] ononderbroken [proces].

Je ziet dus dat de Tsiemtsoem en de Masach twee volledig afzonderlijk te onderscheiden [kwesties] zijn. [En] inderdaad, weet ook dat de Masach een afgeleide is van de Tsiemtsoem.
Bron: Talmoed Eser haSfirot, deel 1, hoofdstuk 3, item 2

Bchiena (Bchienot mv.):
Bchiena wordt simpelweg vertaald als stadium of toestand. De Kabbala beschrijft geestelijke toestanden, en hoe deze zich tot elkaar verhouden.
Bchienat Kabbalah zou vertaald worden naar [de] toestand van [het] ontvangen.